Fohlen 2011

Hengst
geb.04.2011
V.Van Helsing
M.Lady Girl
von Stalon x Landadel


Stute
geb.05.2011
V. Cacco´s Son 
M.Love Girl
von Landadel x Frühlingstraum II

Hengst
geb.04.2011
V. Cordanus V
M.Cendy
von Cincinatti x Kolibri
Hengst
geb.04.2011
V.  Fiderstep
M. Laguna
von La Piko x Frühlingstraum II

Stute
geb 04.2011
V.Cordanus V
M.Lordana
von Lordano x Locato

Springpferdezucht Vahrnann 0